عضویت در کانال تلگرام کی آشیان

_STAT_TITLEكي آشيان - سایت جامع گردشگری کاشاننمودار خطی از آمار بازدید صفحات


تعداد صفحات بازدید شده :
امروز: 0
دیروز : 0
میانگین : 0
کل صفحات بازدیدشده : 5,370,044
شنبه، 23 ارديبهشت، 1396[8]

آمار فوق بر اساس 1 روز شنود اطلاعات می باشد
تعداد روز شنود اطلاعات با افزایش رصد آیپی بالاتر خواهد رفت .


نمودار خطی از آمار بازدید صفحاتخلاصه آمار
آمار خالص بازدید (تعداد نفر) :
امروز : 0
دیروز : 0
میانگین: 366,606
کل بازدیدکنندگان : 366,606
شنبه، 23 ارديبهشت، 1396[5]
آمار فوق بر اساس 1 روز شنود اطلاعات می باشد
تعداد روز شنود اطلاعات با افزایش رصد آیپی بالاتر خواهد رفت .


نمودار دایره ای از سیستم عامل بازدید کنندگان

Windows : 979545 linux : 317897 mac :127622 sunos :5 متفرقه :3944961


نمودار دایره ای از مرورگرهای بازدید کنندگان

MS IE : 244540 Firefox : 458690 Google Chrome : Opera :22084 ربات ها:123260 متفرقه :316258


موتورهای جستجو بازدیدکننده سایت شما:

Google : 720169 yahoo :80632 bing : 17443 متفرقه :2120016


متفرقه:

 اعضا 3
 نویسنده3
 مطالب خبری4637
 موضوعات11
 کلید واژه ها2032