کاشان شهر ملی نساجی سنتی

_STAT_TITLEكي آشيان - سایت جامع گردشگری کاشاننمودار خطی از آمار بازدید صفحات


تعداد صفحات بازدید شده :
امروز: 0
دیروز : 0
میانگین : 0
کل صفحات بازدیدشده : 6,156,923
جمعه، 18 خرداد، 1397[10]

آمار فوق بر اساس 1 روز شنود اطلاعات می باشد
تعداد روز شنود اطلاعات با افزایش رصد آیپی بالاتر خواهد رفت .


نمودار خطی از آمار بازدید صفحاتخلاصه آمار
آمار خالص بازدید (تعداد نفر) :
امروز : 0
دیروز : 0
میانگین: 366,606
کل بازدیدکنندگان : 366,606
جمعه، 18 خرداد، 1397[2]
آمار فوق بر اساس 1 روز شنود اطلاعات می باشد
تعداد روز شنود اطلاعات با افزایش رصد آیپی بالاتر خواهد رفت .


نمودار دایره ای از سیستم عامل بازدید کنندگان

Windows : 998374 linux : 356744 mac :136612 sunos :5 متفرقه :4665174


نمودار دایره ای از مرورگرهای بازدید کنندگان

MS IE : 246771 Firefox : 466447 Google Chrome : Opera :22172 ربات ها:124226 متفرقه :390621


موتورهای جستجو بازدیدکننده سایت شما:

Google : 749749 yahoo :80678 bing : 17777 متفرقه :2717140


متفرقه:

 اعضا 10
 نویسنده1
 مطالب خبری4642
 موضوعات11
 کلید واژه ها2041