عضویت در کانال تلگرام کی آشیان

_STAT_TITLEكي آشيان - سایت جامع گردشگری کاشاننمودار خطی از آمار بازدید صفحات


تعداد صفحات بازدید شده :
امروز: 0
دیروز : 0
میانگین : 0
کل صفحات بازدیدشده : 5,198,958
شنبه، 23 ارديبهشت، 1396[8]

آمار فوق بر اساس 1 روز شنود اطلاعات می باشد
تعداد روز شنود اطلاعات با افزایش رصد آیپی بالاتر خواهد رفت .


نمودار خطی از آمار بازدید صفحاتخلاصه آمار
آمار خالص بازدید (تعداد نفر) :
امروز : 0
دیروز : 0
میانگین: 366,606
کل بازدیدکنندگان : 366,606
شنبه، 23 ارديبهشت، 1396[5]
آمار فوق بر اساس 1 روز شنود اطلاعات می باشد
تعداد روز شنود اطلاعات با افزایش رصد آیپی بالاتر خواهد رفت .


نمودار دایره ای از سیستم عامل بازدید کنندگان

Windows : 971269 linux : 311137 mac :123472 sunos :5 متفرقه :3793062


نمودار دایره ای از مرورگرهای بازدید کنندگان

MS IE : 243127 Firefox : 455439 Google Chrome : Opera :22041 ربات ها:122615 متفرقه :300821


موتورهای جستجو بازدیدکننده سایت شما:

Google : 717791 yahoo :80282 bing : 17307 متفرقه :2007620


متفرقه:

 اعضا 3
 نویسنده3
 مطالب خبری4637
 موضوعات11
 کلید واژه ها2032