عضویت در کانال تلگرام کی آشیان

_STAT_TITLEكي آشيان - سایت جامع گردشگری کاشاننمودار خطی از آمار بازدید صفحات


تعداد صفحات بازدید شده :
امروز: 0
دیروز : 0
میانگین : 0
کل صفحات بازدیدشده : 5,569,765
شنبه، 23 ارديبهشت، 1396[8]

آمار فوق بر اساس 1 روز شنود اطلاعات می باشد
تعداد روز شنود اطلاعات با افزایش رصد آیپی بالاتر خواهد رفت .


نمودار خطی از آمار بازدید صفحاتخلاصه آمار
آمار خالص بازدید (تعداد نفر) :
امروز : 0
دیروز : 0
میانگین: 366,606
کل بازدیدکنندگان : 366,606
شنبه، 23 ارديبهشت، 1396[5]
آمار فوق بر اساس 1 روز شنود اطلاعات می باشد
تعداد روز شنود اطلاعات با افزایش رصد آیپی بالاتر خواهد رفت .


نمودار دایره ای از سیستم عامل بازدید کنندگان

Windows : 985370 linux : 324568 mac :130959 sunos :5 متفرقه :4128849


نمودار دایره ای از مرورگرهای بازدید کنندگان

MS IE : 245254 Firefox : 461045 Google Chrome : Opera :22113 ربات ها:123450 متفرقه :350777


موتورهای جستجو بازدیدکننده سایت شما:

Google : 722949 yahoo :80671 bing : 17574 متفرقه :2251384


متفرقه:

 اعضا 3
 نویسنده3
 مطالب خبری4637
 موضوعات11
 کلید واژه ها2032