کاشان شهر ملی نساجی سنتی

_STAT_TITLEكي آشيان - سایت جامع گردشگری کاشاننمودار خطی از آمار بازدید صفحات


تعداد صفحات بازدید شده :
امروز: 0
دیروز : 0
میانگین : 0
کل صفحات بازدیدشده : 6,516,236
جمعه، 18 خرداد، 1397[10]

آمار فوق بر اساس 1 روز شنود اطلاعات می باشد
تعداد روز شنود اطلاعات با افزایش رصد آیپی بالاتر خواهد رفت .


نمودار خطی از آمار بازدید صفحاتخلاصه آمار
آمار خالص بازدید (تعداد نفر) :
امروز : 0
دیروز : 0
میانگین: 366,606
کل بازدیدکنندگان : 366,606
جمعه، 18 خرداد، 1397[2]
آمار فوق بر اساس 1 روز شنود اطلاعات می باشد
تعداد روز شنود اطلاعات با افزایش رصد آیپی بالاتر خواهد رفت .


نمودار دایره ای از سیستم عامل بازدید کنندگان

Windows : 1013128 linux : 377526 mac :143383 sunos :5 متفرقه :4982180


نمودار دایره ای از مرورگرهای بازدید کنندگان

MS IE : 249138 Firefox : 472860 Google Chrome : Opera :22210 ربات ها:134375 متفرقه :394106


موتورهای جستجو بازدیدکننده سایت شما:

Google : 759945 yahoo :80678 bing : 17883 متفرقه :3011059


متفرقه:

 اعضا 10
 نویسنده1
 مطالب خبری4642
 موضوعات11
 کلید واژه ها2041