کاشان شهر ملی نساجی سنتی
۱۳۹۸ ۳ ۵
  • براي امروز رويدادي ثبت نشده است
 
در حال بارگذاری...
نام

پیام

شکلک ها
        
        
       

كي آشيان - سایت جامع گردشگری کاشان: فرهنگ نامه


لیست فرهنگ نامه های موجود در سایت كي آشيان - سایت جامع گردشگری کاشان:


· لغات و اصطلاحات معماری سنتی
شرح و توضیح برخی از لغات و اصطلاحات معماری سنتی

· لغات و اصطلاحات کاشانی
شرح و توضیح لغات ، اصطلاحات و ضرب المثل های کاشانی

· مشاهیر و نام آوران کاشان

rn اسامی و شرح حال مشاهیر، نام آوران و افراد نامی کاشان

rn

rn  

rn
    rn
  • rn در ذکر شرح حال افراد مختلف سعی شده تا جانب انصاف و بی طرفی رعایت گردد.
  • rn
  • rn ذکر نام افراد الزاماً به معنای مورد تایید بودن اعمال و رفتارشان نیست.
  • rn
  • rn ما را در اصلاح و تکمیل این لیست یاری نمایید.
  • rn